Historia de la moda del siglo XX

images

 

 

Gertrud Lehnert

Historia de la moda del siglo XX

Ed. Könemann, 2000;  120 pàg.

Història molt ben explicada i contextualitzada de la moda des del 1900 fins el 1999.

Les tendències, dissenyadors i influències que han marcat cada dècada amb monografies a doble pàgina dedicades a accesoris com els barrets, la corbata, les sabates… o les models i les modes per països.img_20160912_100958_hdr

A les pàgines finals, conté un útil vocabulari del món de la moda i un altre de dissenyadors i dissenyadores del segle XX.

——–      ——–       ——–      ——–       ——-      ——-

Historia de la moda del 1900 al 1999 muy bien narrada y contextualizada.

Las tendencias, los diseñadores y influencias que han marcado cada década con monografias a doble página dedicadas a accesorios como sombreros, la corbata, los zapatos… o los modelos y las modas por paises.

Al final del libro encontramos dos útiles índices; uno con vocabulario del mundo de la moda y otro con los diseñadores y diseñadoras del siglo XX.

img_20160912_100946_hdr

fotos: google

DISEÑO DE PRENDAS SIN COSTURA

baixa (1)

 

 

 

Drudi, Elissabetta

Títol: Diseño de prendas sin costuras: historia, diseño y dibujo

Amsterdam: Pepin Press, cop. 2007

231 pàgines

En la primera part del libre trobem un repàs històric i per països d’aquelles peces de roba que no porten costura, la segona part ens ofereix instruccions per a crear estampats.

Finalment, un seguit de dissenys i patrons originals a escala ens permetran dur a terme els models presentat.

El llibre ofereix genials il·lustracions de l’autora.

______     ______      _______       _______       _______

La primera parte del libro ofrece un repaso histórico y por paises de piezas sin costura, en la segunda parte encontramos instrucciones para crear estampados.

Al final, una serie de disños y patrones originales a escala nos permitiran realizar los modelos presentados.

El libro ofrece geniales ilustraciones de la autora.

BAIXA(2)

BOLSOS VINTAGE

bolsos v

 

 

 

 

Marnie Fogg

Bolsos vintage : bolsos de diseño del siglo XX para llevar y coleccionar

Ed. Parramón, 2009;  223 pàg.

Genial repàs de les principals tendències, formes, marques de bosses que han complementat la moda durant un segle.

Cada dècada està documentada amb informació històrica i moltes fotografies així com un petit resum-esquema amb les claus que defineixen l’època.

——      ——      ——      ——-      ——-      ——-       ——-

Genial repaso de las principales tendencias, formas, marcas de bolsos que han complementado la moda durante un siglo.

Cada década esté documentada con información histórica y muchas fotografías, también adjuntan un pequeño resumen- esquema  con las claves que definen cada época.

ELS VESTITS POPULARS A CATALUNYA

vestits

 

 

 

 

Montserrat Garrich- Silvia Ventosa

Ed. Brau, 2014., 193 pàg.

 

Llibre on trobarem bones referències documentals i fotografies dels vestits populars de Catalunya. Els orígens i la seva relació amb els oficis, els climes i zones geogràfiques i l’evolució dels vestits populars fins avui en dia.

Així mateix hi trobareu detalls de peces com ara les faixes, barretines i camises en el cas dels homes o d’altres com capes, bruses i mocadors de pit en les dones.

Dediquen un capítol a l’adaptació que alguns dissenyadors de moda actuals han fet d’alguna de les peces tradicionals.

——–      ——–       ——–      ——–       ——-      ——-

En este libro encontraremos interesantes referencias documentales y  fotografías de los vestidos populares de Cataluña. Los orígenes y su relación con los oficios, los climas y zonas geográficas y  la evolución de los vestidos populares hasta la actualidad.

También encontrareis detalles de piezas como fajas, barretinas y camisas de hombre u otras como capas, blusas y pañuelos, en mujeres.

Dedican un capítulo a la adaptación que algunos diseñadores de moda actuales han hecho de algunas de las prendas tradicionales.

MODA VINTAGE

moda v

 

 

 

 

 

 

Moda vintage. La evolución de la moda y el vestido en los ultimos cien años.

Ed. Parramón, 2008;  223 pàgs.

 

Estudi de cada època del segle vint quant a moda. Repàs històric i de les principals tendències i dissenyadors.

Fotografies de molta qualitat  i els must que van ser imprescindibles a cada dècada.

——      ——      ——      ——-      ——-      ——-       ——-

Estudio de cada época del siglo XX en lo que moda se refiere. Repaso histórico y de las principales tendencias y diseñadores.

Fotografías de calidad y los must que fueron imprescindibles en cada década.

REFASHIONED: moda vanguardista con materiales reutilizados

rr

 

 

 

 

 

 

Sass Brown

Ed. Blume, 2013; 208 pàg.

Interessant proposta de l ‘autora on presenta dissenyadors de tot el món que treballen amb materials reciclats.

Peces de bellesa incomparable i molt sorprenents. És un llibre imprescindible per explorar la creativitat i conèixer altres materials.

——      ——      ——      ——-      ——-      ——-       ——-

Interessante propuesta de la autora, nos presenta diseñadores de todo el mundo que trabajan con materiales reciclados.

Piezas y obras de una  belleza incomparable y muy sorprendentes. Es un libro imprescindible para explorar la creatividad y conocer otros materiales.

baixa3 baixa2 baixa1

Diseño de accesorios de moda

 

diseño accesorios

 

 

 

Diseño de accesorios de moda

[textos: Marta R. Hidalgo per a Le Mot Project, Gabriel Martín]

Parramón, 2010    192 pàgs.

 

Interessant llibre per donar una ullada a sabates, bosses, barrets, petits accessoris i nova joieria.

De cadascun d’aquests accessoris hi trobareu:

 • Un apunt històric
 • Formes i materials
 • Tendències
 • Representació
 • El seu sistema de producció
 • Eines
 • Dissenys
 • Glossari

Acompanyat de maques fotos i il·lustracions.

Deixeu volar la vostra imaginació…!

­­­——–        ——–       ——–

Interesante libro para ver zapatos, bolsos, sombreros, pequeños accesorios y nueva joyeria.

De cada accesorio encontrareis:

 • Un apunte histórico
 • Formas y materiales
 • Tendencias
 • Representación
 • Su sistema de producción
 • Herramientas
 • Diseños
 • Glosario

Con bellas fotos y ilustraciones.

¡ Dejad volar vuestra imaginación…!

 

Seda

Està considerada la fibra natural més bella i elegant que existeix. Va ser a la Xina on es començà a cultivar el delicat cuc que fila aquesta matèria. Les primeres mostres del seu cultiu daten de 3000 aC. I les restes arqueològiques de cabdells daten del 5000 aC. La Ruta de la Seda va obrir pas a la comercialització de la seda  a l’exterior cap al segle II aC. Aquesta ruta va ser molt important pel desenvolupament de grans civilitzacions.capolls cuc

A Europa s’intentà produir per primer cop en el segle VI. Ja en el segle XV a Florència hi havia més de 80 tallers de seda i vora 7.000 artesans. Lió (França) va esdevenir un gran productor durant el segle següent. Actualment com a centres productors trobem Xina,Japó, la Índia, Tailàndia i Lió (França) i Como (Itàlia), aquests darrers com a centre de fabricació.

teles

És un teixit sempre associat al luxe i al poder, entre els diferents teixits de seda trobem:

 • Teixits sumptuosos: brocat, cloqué, damasc, jacquard i vellut.
 • Teixits esculturals: duchesse, dupion, moiré, satí, shantung, tafetà i tussah.
 • Vaporosos: chifón, gasa, gazar, georgette, habotai, organdí i tul.
 • Teixits de caiguda líquida: charmeuse, crepé, crepé de Xina i jersei.

—–     ——     —–     —–

Está considerada la fibra natural más bella y elegante que existe. Se empezó a cultivar el delicado gusano que la produce en China y las primeras muestras de su cultivo datan de 3000 a. C., los restos arqueológicos de los capullos datan del 5000 a. C. La Ruta de la Seda abrió la comercialización de la seda  al exterior hacia el siglo II a. C. Esta ruta fue muy importante para el desarrollo de grandes civilizaciones.fibres filat

En Europa se intentó producir por primera vez en el siglo VI. En el siglo XV en Florencia había más de 80 talleres de seda y casi 7.000 artesanos. Lyon (Francia) constituyó un gran productor en el siglo XVI. Actualmente como centros productores destacan China, Japón, la India, Tailandia y Lyon (Francia) y Como (Italia), estos últimos como centro de fabricación.

organza mocador

Es un tejido asociado al lujo y al poder, entre los diferentes tejidos de seda citamos:

 • Tejidos suntuosos: brocado, cloqué, damasco, jacquard y terciopelo.
 • Tejidos esculturales: duchesse, dupion, moiré, satén, shantung, tafetán y tussah.
 • Vaporosos: chifón, gasa, gazar, georgette, habotai, organza y tul.
 • Tejidos de caída líquida: charmeuse, crepé, crepé de China y jersey.

DIGITAL CAMERA

chaleco NOBOCHI con shantung de seda

font: pel text:     Hallett, Clive. Telas para moda : guía de fibras naturales. Barcelona, Blume, 2010. 208p. ISBN 9788498014464

fotografies: Google.

ROPA DE HOMBRE

baixa

 

 

 

 

Ropa de hombre

John Hopkns. Gili, 2011    191 pp

 

Historia, la sastreria tradicional, la roba esportiva i el disseny conformen els quatre blocs d’aquest interesant llibre de roba masculina. Escrit de forma molt il·lustrativa, hi destaca els principals dissenyadors i firmes de cada peça tradicional.

També destaca la influencia de totes les “tribus” i modes urbanes en l’evolució de la moda del segle XX.

Al final incorpora bibliografía i enllaços útils.

—      —      —-      —

Historia, la sastrería tradicional, la ropa deportiva y el diseño conforman los cuatro bloques de este interesante libro de ropa masculina. Escrito de forma muy ilustrativa y destacando los principales diseñadores y firmas de cada prenda.

También destaca la influencia de todas las “tribus” y modas urbanas en el devenir de la moda del siglo XX.

Al final incorpora bibliografía y enlaces útiles.

TAN FÁCIL Y TAN CHIC

facil_chic

 

 

 

 

TAN FÁCIL Y TAN CHIC. Todos los básicos para vestir con estilo.

Émilie Albertini; Anne Humbert. RBA, 2014   217 pp

 

Llibre que aporta 6 bàsics de fons d’armari. Cadascun d’ells amb:

 • amb trets de la seva història,
 • formes de combinar-los,
 • com queden bé segons la constitució de cadascú,
 • trucs per “costumitzar” la roba un mateix,
 • adreces físiques i virtuals útils per anar més enllà i
 • l’estil dels icones de la moda de sempre i del moment.

Tot escrit en un estil molt amè i divertit i amb unes il·lustracions de Stéphanie Rousseau que valen la pena.

­­—      —      —-      —

Libro que aporta 6 básicos de fondo de armario. Cada uno de ellos con:

 • rasgos de su historia,
 • formas de combinar-los,
 • cómo usarlos según la constitución de cada persona,
 • trucos para “costumitzar” la roba uno mismo,
 • direcciones físicas y virtuales para ir más allá y
 • el estilo de los iconos de la moda de siempre y del momento.

Todo redactado en un estilo muy ameno y divertido, con bellas ilustraciones de  Stéphanie Rousseau.